Home » Song » PALU ARIT GAMAN KANGGO URIP

PALU ARIT GAMAN KANGGO URIP

paluarit

Ngarit ayo podo ngarit
Malu ayo podo malu
Tandang gawe, gawe butuh urip
Ora nyolong ngapek barang liyan

Palu-palu ambek arit
Gaman-gaman kanggo urip
Mbabat suket palu malu paku
Sawah bersih omah ugo mari

Gumun ndeleng wong sak iki
Ndandak/ndilalah wedi nyekel palu arit
Palu arit iku gaman urip
Tandang gawe, gawe butuh urip

Leave a Reply